Wybór ofert


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/11/2014/POKL z dnia 19 listopada 2014r.

w zakresie zlecenia realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń, z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną dotyczących obsługi: koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, przecinarki do nawierzchni drogowej, zagęszczarki, maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wózka widłowego. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „PRACOWNICY − TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Wyboru ofert dokonano z zachowaniem zasady konkurencyjności. W tym celu:

· W dniu 19.11.2014r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do potencjalnych wykonawców:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-adr sp. z o.o, siedziba 97-400 Bełchatów, ul. Juranda 20a (wysłany e-mail).

Zakład Doskonalenia Zawodowego, siedziba 90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4(wysłany e-mail).

„BUDUS” S.C Ośrodek Szkolenia Operatorów, siedziba: 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141,(wysłany e-mail).

Ośrodek szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowychAgat s.c., siedziba 96-100 Skierniewice, Jana III Sobieskiego 39b lok. 5(wysłany e-mail).

· Na okres od dnia 19.11.2014r. do dnia 04.12.2014r. zapytanie ofertowe zostało zamieszczone przez „FORTY” doradztwo gospodarczo-kadrowe na stronie projektu „Pracownicy to nasza przyszłość”: http://pracownicytonaszaprzyszlosc.jimdo.com/, na stronie firmy http://www.wojteczek.pl/ oraz zamieszczone w siedzibie firmy Forty i w biurze projektu.

· Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.12.2014r. do godziny 16:00 złożono następujące oferty:

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie